Všetky ceny obsahujú DPH vo výške 23%.

Nákup a predaj vlny

Jaroszpol

Firma sa zaoberá nákupom a predajom všetkých druhov ovčej vlny.